سیزده پاسخ

 (بابک اطمینانی و مجله‌ی هنگام، شماره ۱۶و۱۷، تابستان ۱۳۹۴)   ۱- آقای اطمینانی شما را بیشتر به عنوان یک نقاش آبستره می شناسند. شاید شما بهتر از هر کسی می‌توانید  وضعیت و شرایط نقاشی‌ی آبستره در ایران را  شرح دهید. ما با چه وضعیتی روبروییم؟ همه جا و در همه‌ی سبک‌ها، عمدتاً دو گروه نقاش وجود […]

در باب آفرینش

بابک اطمینانی پاییز ۱۳۹۰ ۱- هستی پدیده‌ای است یکپارچه که همۀ اجزای آن، از ریزترین تا عظیم‌ترین، به هم مربوط‌ اند و در سرنوشت هم شریک. این را هم فلسفۀ کهن می‌گوید، و هم علم جدید. نقاشی‌های من هم دربارۀ همین نظم ناپیداست: این آشکار نهان. نقاشی‌هایم مکاشفاتی است هنرمندانه در بارۀ چگونگی پیدایش هستی و […]

خیلی دور، خیلی نزدیک

احمد رضا دالوند / گلستانه / زمستان ۱۳۸۸ بابک اطمینانی متولد ۱۳۳۵ تهران، فوق لیسانس نقاشی از کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا، تدریس در چندین دانشگاه داخلی و دستیاری پروفسور « لری مککلری» رییس دپارتمان طراحی کالج هنرهای زیبای کالیفرنیا را در کارنامه خود دارد. برپایی نمایشگاه های متعدد انفرادی و گروهی در ایران و آمریکا نیز […]

Almost Hypnotic

The unique paintings of Bobak Etminani give those of us in the West a glimpse into a cultural tradition thousands of years old and shaken to its roots by the globalization of contemporary art. Widely acclaimed in Iran where he has taught and lived for the past decade, this successful artist has created an exciting […]

The Man from Tehran

BY Richard Rhodes, Editor of the Canadian Art Magazine, January 2008 IT WAS AN UNLIKELY VENUE for top-notch abstract painting—a wood-panelled basement rec room on the northern edge of Toronto—and an unlikely artist too: Bobak Etminani from Tehran. The visit to the basement was prompted by a phone call a month earlier: “Hello, I am […]